Home

kindjes

Welkom op de site van Blessed Home!

In 2016 hebben wij de stichting Blessed Home opgericht. De stichting richt zich op het realiseren van een kleinschalig kindertehuis in Winneba, het zuiden van Ghana. Het is de bedoeling dat het huis ruimte gaat krijgen voor 12 kinderen. De initiatief nemers van deze stichting zijn Michael en Marina, zij hopen het tehuis te kunnen gaan runnen samen met de lokale bevolking.

 

NQ7A0927

Foto: Arjen Gerritsma

Stichting Blessed Home is een christelijke stichting. Geloof, hoop en liefde zijn de drijfveren  om deze stichting op te richten, om ook daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor onze naaste.
Dat wij een christelijke stichting zijn betekend overigens niet dat wij alleen maar christelijke kinderen op zullen vangen. Alle kinderen die in een nood situatie zitten zijn welkom in ons huis. Voor ieder kind zullen wij na verloop van tijd op zoek gaan naar een passend pleeggezin.

Wie zijn wij, en wat willen wij? Kijk voor meer informatie over onze missie en visie op deze website.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

WildeGanzen_Logo_2015_CMYK