Acties

Onder de verschillende kopjes kunt u zien welke acties we in het verleden georganiseerd hebben, en wat de acties zijn die nog komen gaan!
Aanmelden voor de komende acties kan door een mail te sturen naar: info@blessedhomeghana.org