Missie & Visie

Wat willen wij precies?

Ons hoofddoel is het opzetten van een kleinschalig kinderopvanghuis. Waarom kleinschalig? We hopen doordat we het kleinschalig houden de kinderen daadwerkelijk een goede toekomst kunnen bieden. Ook vinden we het van belang dat wij alle kinderen evenveel aandacht kunnen geven en dat zij de juiste begeleiding ontvangen. Om wat voor reden dan ook hebben ze niet hun ouders of andere familieleden die voor hen zorgen, daarom vinden wij het extra belangrijk dat we een goede band met de kinderen opbouwen. Vandaar de bewuste keuze om het kinderopvanghuis kleinschalig te houden.

Het gaat om tijdelijke opvang, tussen de 6 maanden en een jaar. Daarna stromen de kinderen door naar een gezin. Blessed Home wordt ook een kenniscentrum voor pleegouders die kinderen in hun gezin willen plaatsen. Voor het slagen van deze doorstroming is dus ook maatschappelijk draagvlak nodig vanuit de samenleving in Winneba. Social Welfare en de kerken moeten hierin een belangrijke rol gaan spelen.

Naast het opzetten van het kinderopvanghuis hebben wij ook nog andere plannen. We hopen in de toekomst te kunnen samenwerken met vrijwilligers en stagiaires. Wij zullen we op zoek gaan naar werkplekken binnen ziekenhuizen, scholen, kinderopvang etc. We hopen dat we voor iedere vrijwilliger of stagiaire een passende plek kunnen vinden. Blessed Home gaat tegen een vergoeding begeleiding en onderdak bieden aan de vrijwilligers en studenten.

Ook hopen wij een guesthouse op te richten voor toeristen en voor kennissen die ons project willen bezoeken. Dit alles zal er voor zorgen dat ons werk afwisselend en dynamisch wordt. De opbrengsten, die we vanuit het guesthouse en het verblijf van vrijwilligers en studenten ontvangen, moeten ervoor zorgen dat het kinderopvanghuis grotendeels financieel zelfstandig functioneert

Voor uitgebreidere informatie kunt u ons projectplan lezen.
Projectplan 2019

ghana 3 020