Stichting in Ghana

De stichting in Ghana is: Blessed Center for Children

Om lokale samenwerking tussen organisaties vorm te geven heeft de Nederlandse stichting Blessed Home een Ghanese stichting opgericht onder de naam Blessed Center for Children. Deze Ghanese stichting zal, door haar lokale aanwezigheid, de contacten met diverse organisaties onderhouden. In samenwerking met deze organisaties wordt afgestemd wat binnen de lokale bevolking nodig is aan ondersteuning.

Blessed Center for Children biedt hulp en begeleiding aan tienermoeders en hun kinderen in Ghana en wordt ondersteund door een Nederlandse achterban van enthousiaste bestuursleden, commissieleden en donateurs van Stichting Blessed Home. De Ghanese stichting is door de Ghanese overheid erkend als Non-Governmental Organisation (NGO). De stichting werkt vanuit een christelijke motivatie.