Missie & Visie

Wat willen wij precies?

Het hoofddoel van de stichting is om een stabiele en veilige basis te creĆ«ren voor moeder en kind. Het opvanghuis is bewust kleinschalig, wij vinden het van belang dat alle tienermoeders en kinderen evenveel aandacht krijgen en de juiste begeleiding ontvangen. 

Tienermoeders en dagstudenten worden opgeleid tot naaister. De naaischool Adepam heeft 24 opleidingsplaatsen en is gevestigd op het terrein van de stichting. 

Het gaat om tijdelijke opvang van 2 jaar. Na het afronden van het de opleiding begeleiden we hen naar een stabiele leefomgeving waarin ze een zelfstandig bestaan met hun kinderen kunnen opbouwen in Ghana. Er is hiervoor maatschappelijk draagvlak nodig vanuit de samenleving in Winneba. Social Welfare en de kerken spelen hierin een belangrijke rol.

We hopen op samenwerkingen met vrijwilligers en stagiaires. Er zijn contacten met een overheidsziekenhuis in Winneba voor medische werk/stage plekken. Ook zijn er contacten met de basis en middel bare school in Okyereko voor werk/stage plekken binnen het onderwijs. Blessed center for childeren biedt onderdak, begeleiding en maaltijden aan tegen een vergoeding.

Er is een guesthouse voor toeristen en kennissen die het project willen bezoeken. De opbrengsten die vanuit de naaischool Adepam, het guesthouse en het verblijf van vrijwilligers en stagiaires ontstaan, moeten ervoor zorgen dat de stichting grotendeels financieel zelfstandig functioneert.

Voor uitgebreidere informatie kunt u ons beleidsplan lezen.
Projectplan 2019